Välkommen till Ekholmen Produktutveckling

Upptäck våra pålitliga nivåmätare för bland annat septiktankar och vattenbrunnar. Beställ nu för en smidig mätfunktion.

Patenterade septiktankmätare

Vi på Ekholmen utvecklar och tillverkar tankmätare för framför allt avloppstankar, så kallade septiktankar. Våra patenterade produkter mäter nivån på avloppsvattnet i din septiktank, för att ge dig en indikation när det är dags att tömma tanken. 

Vi erbjuder även nivåmätare lämpliga för grävda och borrade vattenbrunnar samt bränsletankar och liknande. Våra nivåmätare hjälper dig att hålla koll på din vattenförbrukning.

Hur fungerar en septiktankmätare?

Funktionen är enkel. Via en slang pumpas luft ner till botten av tanken, vilket skapar ett mottryck mot den vätskenivå som finns i tanken.
Luftrycket som då är lika med vatten/slamtrycket kan då mätas i millimeter vattenpelare (vattenhöjd). Om nivån i tanken är 500 millimeter (0,5 meter) så avläses 500 millimeter på mätaren. Mätaren renblåses vid varje mättillfälle så det är ingen risk för igensättning.
Monteringsnavsiningar och användarinstruktioner medföljer vid köpet.

Nytt samarbete

Vi har inlett ett samarbete med hamnkartan.se som framöver ska visa fyllnadsnivåer i sugtömningsstationer längs kusten. Detta kommer blir möjligt med vår H5 mätare.
Läs mer om våra samarbeten här.

Våra produkter & tjänster

Vi erbjuder hållbara lösningar för nivåmätning i bland annat septiktankar och vattenbrunnar. Besök vår webbshop för mer information om bland annat våra unika septiktankmätare.

Tankmätare

Manuell och digital mätning av septiktankar.

Konsultation

Tips och råd för ett optimalt avloppssystem.

Kontakta oss

Ring eller maila oss för att få svar på dina frågor.

070-600 39 50

info@produktutv.se

Beställ Ekholmens tankmätare idag!

Enkelt, smidigt och hållbart!